top of page

מדיניות החזרות

 1.  המוצרים הנמכרים באתר הם מוצרי תוכנה ומידע בלבד

 2. המוצרים אינם מוגנים בפני העתקה, ולפיכך, רכישת המוצר מהווה אישור של הרוכש כי המוצר אינו ניתן להחזרה.

 3. על מוצרי קורסים "אונליין" לא ניתן לקבל החזר משום סיבה.

 4. בעבור מוצרי תוכנה:
   

 1. בתיאור כל מוצר תוכנה מופיעה הגדרה של ההתאמה שלו לגרסאות קבינט ויז'ן שונות.

 2. באחריות הרוכש לבדוק כי המוצר שרכש מתאים להפעלה על גרסת הקבינט שברשותו

 3. במידה והלקוח רכש מוצר תוכנה וקיימת בעיה בהפעלת המוצר הוא זכאי לפנות לתמיכה של יער תעשיות עץ בטלפון – 054-7722350

 4. במידה והמוצר אמור להיות תואם לגרסת התוכנה של הלקוח, והתמיכה  לא תצליח להפעיל את המוצר, יהיה הלקוח זכאי לקבלת החזר.
   

bottom of page