top of page

מה אתם מקבלים ממשרד טכני חיצוני?

שרטוטים מפורטים של הפרויקט

קבינט ויז'ן מספקת  שרטוטים מפורטים של העבודה שמאפשרים להרכיב את העבודה כמו "לגו"

משרד טכני מלא: תכניות חיתוך, תכניות קידוח, תכניות לנסטינג

תקבלו בדיוק את מה שאתה זקוקים לו על מנת לחתוך ולקדוח את כל חלקי העבודה

הזמנות חומרים פרזול ונילווים

כהכנה חייצור אנחנו מכינים בעבורכם את כל ההזמנות הנדרשות, ויכולים גם לפרק אותם כך שיהיה לכם נח להעביר אותן ישירות לספק.

דוחות ייצור

הייצור שלכם יקבל דוחות שיעזרו לכם לבדוק שהכל מיוצר בדיוק לפי הנדרש ודבר אינו נשכח.

bottom of page