top of page

למה כדאי לקבל שרות משרד טכני חיצוני?

 • סיום המכירה והעברה לייצור
  1 - איך מעבירים תוכנית לייצור 2 - איך מתאימים את זמן האספקה לצרכי הלקוח
 • תפ"י - תכנון הייצור"
  1 - קביעת סדר הייצור לפי צרכי הלקוחות ויכולות רצפת הייצור 2 - הגדלת כמויות הייצור 3 - תכנון מפורט של הייצור
 • משרד טכני - הכנה לייצור
  1 - מבנה תיק הפרויקט 2 - שיטות פרוק ידני וממוחשב 3 - ביצוע דרישות רכש 4 - טפסים ונהלים
 • רכש ומחסן
  1 - ביצוע הזמנות רכש ומעקב אחריהן 2 - קליטת רכש 3 - סידור מחסן 4 - ניהול מלאי
 • ייצור
  1 - ארגון רצפת ייצור 2 - חלוקה לתחנות עבודה 3 - זרימת עבודה ושינוע 4 - נהלי ביקורת טיב
 • שירות
  1 - תאום התקנות מול לקוח 2 - סיום התקנה מהיר 3 - קריאות שרות - טיפול ומעקב
 • מחשוב
  1 - הכנסה ושימוש בתכנת ניהול מפעל 2 - מחשוב התפ"י 3 - מחשוב המשרד הטכני 4 - העברה ממוחשבת לייצור 5 - דוחות ייצור ממוחשבים
bottom of page